REGULAMIN

REGULAMIN OBIEKTU NOCLEGOWEGO

„CHATA NA KOŃCU ŚWIATA”

 1. Goście zobowiązani są do dopełnienia wszelkich formalności meldunkowych oraz uregulowania należności za cały pobyt z góry niezwłocznie po przyjeździe.
 2. Wszelkie należności winny być dokonywane w formie gotówkowej.
 3. W przypadku przerwania pobytu przez gościa w jego trakcie nie przysługuje prawo do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres.
 4. „Chata na końcu świata” za pozostawione kosztowności, pieniądze, papiery wartościowe, aparaty fotograficzne, kamery i inne przedmioty posiadające wartość artystyczną lub naukową nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Wszystkich gości prosimy o przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych szczególnie prosimy nie używać w pokojach grzejników elektrycznych, grzałek, czajników elektrycznych itp. pod rygorem całkowitej odpowiedzialności za powstałe w ten sposób szkody.
 6. Gość ponosi odpowiedzialność za spowodowane uszkodzenia i zniszczenia majątku obiektu „Chata na końcu świata” lub zgubienie klucza do pokoju.
 7. Prosimy nie wynosić z budynku przedmiotów stanowiących własność obiektu.
 8. Gospodarze wskazują gościom miejsce parkingowe, ale nie ponoszą odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo.
 9. Doba w obiekcie „Chata na końcu świata” rozpoczyna się o godz. 14.00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 11.00 w dniu wyjazdu.
 10. Osoby odwiedzające naszych gości proszone są o opuszczenie pokoi do godz. 22.00.
 11. Cisza nocna obowiązuje od godz.22.00 do godz.7.00.
 12. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, a także zachowujących się niewłaściwie gospodarze mają prawo wymówić pokój w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.
 13. W budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia.